Debate en el Diario Progresista sobre PODEMOS y PSOE

1 Feb

GALEGO (al pié, en castellano)

Debate no Diario Progresista sobre PODEMOS vs PSOE 

Ver: Podemos-saca-las-fanfarrias-y-esconde-las-ideas

Todas e cada unha das reflexións do Sr. Arias na “carta ao director” respecto de Podemos son perfectamente aplicables a iso que segue chamándose PSOE, e que esperemos que nunca se recupere como Partido Político, salvo que emprenda o camiño de renovación e recuperación dos ideais de esquerda, empezando pola expulsión de Felipe González e outros dirixentes que se venderon descaradamente ao capitalismo…

Podemos aínda non explicou cales van ser as súas estratexias, se consegue unha maioría no parlamento?… E o PSOE?… Non só non di como nos sacaría da crise senón que é evidente que seguirá na case liña do PP, polo que xa se fala de posible coalición: Vostedes están aí para que o capitalismo máis desapiadado poida seguir coas súas extorsións, apoderándose do patrimonio e cultura dos pobos, convertendo ás persoas en consumidoras compulsivas e frustradas.

Co fácil que sería quitarlle o poder aos financeiros!… Eles mesmos puxérono fácil, pois a súa arma principal (co que dominan calquera outra) é o diñeiro,  pero coa súa tola ambición de controlalo destruírono, polo que deixou de ser o TESOURO que, só pola ignorancia, todos buscamos.

O seu valor é ficticio, pois non existe ningún respaldo que o xustifique, salvo disparatadas teorías económicas, que nada teñen que ver coa realidade.

Posto que o seu valor é CERO, todos os billetes son falsos, e basta con darlle á máquina de fabricar billetes, para saír da crise, e exporse outra forma de economía baseada nas verdadeiras necesidades  na que o diñeiro estea controlado polas institucións públicas democráticas, “inventando” solucións que garantan un desenvolvemento sustentable e solidario.

Alternativas?… A primeira, que o Estado teña o seu propio sistema financeiro, recuperando a banca pública ao servizo do ben común, e restrinxindo a actividade privada a entidades éticas e sen ánimo de lucro, como Caixas de Aforro Populares, ou Cooperativas de Crédito, administradas polos seus propios usuarios, recortando ao máximo as dimensións de calquera entidade financeira privada, ou o que é o mesmo, prohibindo a libre circulación de capitais máis aló da libre circulación de persoas, e instaurando outras formas de xestionar o diñeiro necesario para facilitar as transaccións económicas: Diñeiro con data de caducidade, diñeiro virtual identificando a súa orixe e destino, facilitar o uso de moedas sociais, dispor de fondos suficientes para que calquera persoa teña garantida unha subsistencia digna…

E estamos a falar simplemente do recoñecemento dos Dereitos das persoas, sen entrar en ideoloxías, que todas son válidas se se someten ao ben común, respectando eses dereitos, en base a unhas leis xustas controladas democraticamente a partir dunha transparencia e información necesarias para unha votación responsable.

Así, poñámonos a limpar os nosos parlamentos, favorecer todos os cambios para librarnos da secuela de corruptos e ineptos que até agora nos viñeron manipulado (que non gobernando)…

Para iso, bastaría con que a maioría dos cidadáns asumisen para as próximas eleccións, o PEM (http://pemm.es/, é un ensaio que estamos a desenvolver) para romper con esta inercia dos partidos, que só pretenden achegar a brasa á súa sardiña.

Só me resta engadir que persoalmente teño moitas criticas que facerlle a PODEMOS, pero os que queremos un cambio xa, non nos queda outra que pospor calquera debate ideolóxico para cando estean fora os servidores do sistema financeiro, e podamos vernos nun debate aberto e construtivo, empezando por romper as ataduras co xa “ANTIGO” réxime.

Así pois empecemos por instalar unha democracia real, e logo abrir o debate popular para informar e decidir un futuro de liberdade e convivencia pacifica.


CASTELLANO.

http://www.diarioprogresista.es/podemos-saca-las-fanfarrias-y-esconde-las-ideas-60248.htm

Todas y cada una de las reflexiones del Sr. Arias en la carta al director respecto a Podemos son perfectamente aplicables a eso que se sigue llamándo PSOE, y que esperemos que nunca se recupere como Partido Político, salvo que emprenda el camino de renovación y recuperación de los ideales de izquierda, empezando por la expulsión de Felipe González y otros dirigentes que se vendieron descaradamente al capitalismo…
¿Podemos aún no ha explicado cuales van a ser sus estrategias, si consigue una mayoría en el parlamento?… ¿Y el PSOE?… No solo no dice como nos sacaría de la crisis sino que es evidente que seguirá en la cuasi línea del PP, por lo que ya se habla de posible coalición: Ustedes están ahí para que el capitalismo más despiadado pueda seguir con sus extorsiones, apoderándose del patrimonio y cultura de los pueblos, convirtiendo a las personas en consumidoras compulsivas y frustradas.
¡Con lo fácil que sería quitarle el poder a los financieros!… Ellos mismos lo han puesto fácil, pues su arma principal (con lo que dominan cualquier otra) es el dinero,  pero con su loca ambición de controlarlo lo han destruido, por lo que ha dejado de ser el TESORO que, solo por la ignorancia, todos buscamos. 
Su valor es ficticio, pues no existe ningún respaldo que lo justifique, salvo disparatadas teorías económicas, que nada tienen que ver con la realidad.
Puesto que su valor es CERO, todos los billetes son falsos, y basta con darle a la máquina de fabricar billetes, para salir de la crisis, y plantearse otra forma de economía basada en las verdaderas necesidades  en la que el dinero esté controlado por las instituciones públicas democráticas, “inventando” soluciones que garanticen un desarrollo sostenible y solidario.
¿Alternativas?… La primera, que el Estado tenga su propio sistema financiero, recuperando la banca pública al servicio del bien común, y restringiendo la actividad privada a entidades éticas y sin ánimo de lucro, como Cajas de Ahorro Populares, Cooperativas de Crédito, administradas por sus propios usuarios, recortando al máximo las dimensiones de cualquier entidad financiera privada, o lo que es lo mismo, prohibiendo la libre circulación de capitales más allá de la libre circulación de personas, e instaurando otras formas de gestionar el dinero necesario para facilitar las transacciones económicas: Dinero con fecha de caducidad, dinero virtual identificando su origen y destino, facilitar el uso de monedas sociales, disponer de fondos suficientes para que cualquier persona tenga garantizada una subsistencia digna…
Y estamos hablando simplemente del reconocimiento de los Derechos de las personas, sin entrar en ideologías, que todas son válidas si se someten al bien común, respetando esos derechos, en base a unas leyes justas controladas democráticamente a partir de una transparencia e información necesarias para una votación responsable.
Así, pongámonos a limpiar nuestros parlamentos, favorecer todos los cambios para librarnos de la lacra de corruptos e ineptos que hasta ahora nos han venido manipulado (que no gobernando)…
Para ello, bastaría con que la mayoría de los ciudadanos asumieran para las próximas elecciones, el PEM (http://pemm.es/, es un ensayo que estamos desarrollando) para romper con esta inercia d los partidos, que sólo pretenden acercar el ascua a su sardina.
Sólo me resta añadir que personalmente tengo muchas críticas que hacerle a PODEMOS, pero los que queremos un cambio ya, no nos queda otra que posponer cualquier debate ideológico para cuando estén fuera los servidores del sistema financiero, y podamos vernos en un debate abierto y constructivo, empezando por romper las ataduras con el ya “antiguo” régimen.
Así pues empecemos por instalar una democracia real y luego abrir un debate popular para informar y decidir un futuro de libertad y convivencia pacífica.

669781006

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: